Szukasz w wyszukiwarce google informacji o formalnościach opodatkowania wynajmu prywatnego?
Tutaj znajdziesz wszystko na ten temat – razem ze wzorem dokumentu, jaki należy złożyć w urzędzie skarbowym.

Pisze o tym Anita Brzozowska – główna księgowa w firmie www.danuta-trochim.pl.

Wynajem mieszkań lub domów jest jednym ze źródeł pozyskiwania dochodu. Osoby posiadające lokal mieszkalny, decydują się na jego udostępnienie osobom trzecim, jeśli sami nie chcą lub nie mogą w nim mieszkać. Są też takie osoby, które w nieruchomościach lokują oszczędności a zakup kolejnych mieszkań lub domów traktują jak inwestycje.

W poprzednim artykule omawiane było zagadnienie optymalizacji podatkowej, ponieważ jak każdy dochód, ten z najmu należy opodatkować.

Po wyborze dogodnej formy rozliczania czas na formalności.

Najem lokali mieszkalnych można rozliczać w ramach najmu prywatnego, opodatkowując dochód ryczałtem (8,5%) lub podatkiem ogólnym – skala podatkowa (18% i 32%).
Inną możliwością jest założenie działalności gospodarczej. W ramach działalności gospodarczej wybór opodatkowania to podatek ogólny – skala podatkowa (18% i 32%) i podatek liniowy (19%).
Podobnie jak w artykule „Opodatkowanie wynajmu prywatnego” ten również poświęcony jest osobom prywatnym.

Osoba prywatna w momencie podjęcia decyzji o wynajmie swojego lokalu musi dokonać następujących formalności:

 

1. Złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego za względu na miejsce zamieszkania. Należy tego dokonać do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wynajmujący osiągnął pierwszy przychód. Wyjątkiem jest gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu, ponieważ czas na złożenie oświadczania jest do końca roku.
Oświadczenie można składać raz w roku.
Jeśli chcielibyśmy zmienić formę opodatkowania w kolejnym rok, jest na to czas do 20 stycznia.

Co stanie się jeśli nie złożymy oświadczenia?

Urząd skarbowy z góry przypisze nam rozliczanie przychodu z najmu na zasadach ogólnych. Obligatoryjnie składają je zatem osoby decydujące się na formę rozliczania – ryczałt oraz te które chcą zmienić ją z nowym rokiem.

Jak powinno wyglądać takie oświadczenia?

Nie ma oficjalnego druku, chociaż na stronach niektórych urzędów skarbowych można znaleźć takie wzory. Każde pisemne oświadczanie będzie prawidłowe.

Dane jakie powinno takie pismo zawierać to:
▪ Miejscowość i datę
▪ Dane osoby, której pismo dotyczy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, Pesel
▪ Urząd Skarbowy, do którego kierowane jest oświadczenie
▪ Treść
▪ Podpis

2. Złożenie oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodu/przychodu z najmu współwłasności przez jednego ze współmałżonków

Dochód z tytułu najmu powinien rozliczać każdy z współmałżonków osobno. Przy spełnieniu odpowiednich warunków jest jednak możliwość aby dokonywała tego tylko jedna osoba – mąż lub żona.

Warunki są następujące:
▪ Między małżonkami jest wspólność majątkowa
▪ Zostanie złożone do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na ich adres zamieszkania oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu/przychodu z najmu współwłasności przez jednego ze współmałżonków.

Oświadczanie musi być podpisane przez obydwoje współmałżonków.
Termin w przypadku rozliczani się ryczałtem jest w dniu wpłaty pierwszego podatku – ryczałtu od przychodu ewidencjonowanego.
W przypadku opodatkowania za zasadach ogólnych termin mija 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód.
Podobnie jak w przypadku oświadczenia o wyborze formy opodatkowania, nie ma oficjalnego druku.

Pismo takie powinno zawierać:
▪ Miejscowość i datę
▪ Dane współmałżonków: imiona, nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania, Pesel
▪ Urząd Skarbowy, do którego kierowane jest oświadczenie
▪ Treść
▪ Podpisy obydwojga małżonków

3. Złożenie oświadczenia o kwartalnym rozliczaniu ryczałtu.

Oświadczeni o kwartalnym rozliczaniu podatku składają tylko osoby rozliczające się ryczałtem. W przypadku zasad ogólnych nie ma takiej możliwości dla osób prywatnych.
Kwartalne rozliczanie ryczałtu jest możliwe, jeśli przychody podatnika w poprzednim roku nie przekroczą 25 000 EUR. Przeliczenie na PLN następuje po średnim kursie ogłaszanym przez NBP, obowiązującym 1 października poprzedniego roku podatkowego.
Wybór kwartalnej formy rozliczania możliwy jest tylko raz w roku do 20 stycznia. Osoby rozpoczynający najem w trakcie roku podatkowego nie mają takiej możliwości.

Oświadczenie o wyborze kwartalnego rozliczani ryczałtu powinno zawierać:
▪ Miejscowość i datę
▪ Dane osoby, której pismo dotyczy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, Pesel
▪ Urząd Skarbowy, do którego kierowane jest oświadczenie
▪ Treść
▪ Podpis

Tutaj znajdziesz przykładowe oświadczenie o wyborze formy opodatkowania.

Podsumowując – formalności dotyczące najmu prywatnego, to są to trzy oświadczenia:

▪ oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
▪ oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu/przychodu z najmu współwłasności przez jednego ze współmałżonków
▪ oświadczenie o kwartalnym rozliczaniu ryczałtu

Należy pamiętać o złożeniu tych oświadczeń w terminach narzuconych przez urząd skarbowy.
Ważny jest termin stempla urzędowego w Urzędzie Skarbowym lub pocztowym a nie data wpisana na oświadczeniu.

Czym skutkuje brak zachowania terminu ?

▪ koniecznością rozliczani się za zasadach ogólnych mimo, że forma rozliczani się ryczałtem była by dużo bardziej korzystna
▪ koniecznością proporcjonalnego rozliczania się obydwojga małżonków co skutkuj podwójnymi zaliczkami na podatek i dwoma rozliczeniami rocznymi
▪ koniecznością wpłacania ryczałtu miesięcznie, a przecież najbardziej ekonomiczni potrafią każde środki zainwestować nawet w trakcie tak krótkiego czasu jak kwartał.

Właściciel wynajmowanego lokalu ma obowiązek wpłacania miesięcznie lub kwartalnie zaliczek na podatek. Dokonać można tego w kasie urzędu skarbowego, na poczcie lub poprzez specjalne szablony na osobistym rachunku bankowym. Identyfikatorem zobowiązania jest w przypadku osoby prywatnej Pesel.
Należy poprawnie wybrać okres, którego dotyczy zaliczka oraz identyfikator zobowiązania: PIT-28 – ryczałt, PIT-36 – zasady ogólne. Zapłaty należy dokonywać na wyznaczony rachunek urzędu skarbowego. Numer rachunku bankowego podany jest na stronie internetowej urzędu i oznaczony jest jako PIT – dochody od osób fizycznych.
Osoba uzyskująca dochód z najmu musi pamiętać o rozliczeniu przychodu/dochodu z fiskusem.
Osoby opłacające ryczałt składają deklaracje PIT-28 w terminie do końca stycznia.
Wynajmujący, który zdecydowali się na zasady ogólne mają więcej czasu – składają PIT-36 do końca kwietnia.

Anita Brzozowska – główna księgowa w firmie www.danuta-trochim.pl.